“УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШУУРХАЙ БҮЛЭГ” СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

1-1.jpg

   Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “Сумдын айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад обьектын болон ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах” удирдамжийн хүрээнд

Шуурхай бүлгийн алба хаагчид Батширээт сумын 17 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийж заавал биелүүлэх албан шаардлага, мэдэгдэл бичиж холбогдох албан тушаалтанд хүргүүллээ. Мөн сумын иргэд, малчдад ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top