СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

373384858_272927352195003_5875689676359688784_n.jpg

Шадар сайдын баталсан “Үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээн”-ий ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан аймгийн Засаг даргын ,Үер усы ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээн”-ий удирдамжийн хэрэгжилтийг хангаж сурагчдад сургалт зохион байгууллалаа.

Уг ажлын хүрээнд аймгийн Онцгой байдлын газраас Хэрлэн сумын 5 дугаар сургуулийн ахлах, дунд ангийн 224 сурагчид мэдлэг олгох зорилгоор 2023 оны 9 дүгээр сарын 06-ний өдөр “Үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх”, “Объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр танхимын 1 цагийн сургалт зохион байгууллалаа. Тус сургалтаар аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гал түймэр гарах шалтгаан нөхцөл, гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийн ашиглалтын талаар мэдлэг олголоо.

scroll to top