СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

364644709_942469753512669_5382271830810768598_n.jpg

Хэнтий аймаг дахь Хасбанкны  11 ажилтанд Байгууллагын галын аюулгүй байдал” сэдвээр 1 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа.

            Сургалтад хамрагдсанаар ажилчид байгууллагын галын аюулгүй байдлын хангах үүднээс тухайн байгууллагын эрсдэлийг тодорхойлох, Гал түймэр унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийг ашиглах, хадгалах талаар ойлголт өгч ажиллалаа.

scroll to top