СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС, БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРТ “ОСЛЫН ҮЕИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО”, “ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

.jpg

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газар хамтран 2023 оны 6 дугаар сарын 07-09-ний өдрүүдэд “Стратегийн команд штабын сургууль”-ийг зохион байгуулахтай холбогдуулж, сумын онцгой комисс, байгууллагын дарга эрхлэгч нарт “Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоо”, “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, Улсын хэмжээнд явагдаж буй “Бэлэн бай” нөлөөллийн аяны талаар яриа таниулга хийлээ.

scroll to top