БАЯНМӨНХ, ДАРХАН СУМДЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, ИРГЭД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

.jpg

Баянмөнх, Дархан сумдын төрийн албан хаагчид, иргэдэд “Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ”, “Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх”, “Галын аюулгүй байдлыг хангах”, сэдвээр тус тус сургалт, зохион байгуулж 200 ширхэг сэрэмжлүүлэг тараах материалыг тарааж зөвөлгөө мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.

scroll to top