“ХҮҮХДИЙН ЭЛЧ_2” ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУРАГЧИД, СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

viber_image_2023-03-14_00-25-46-052.jpg

“ХҮҮХДИЙН ЭЛЧ_2” оролцооны байгууллагын сурагчдад “Галын аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар: “Галын аюулгүй байдлын тухай” хуульд заасан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эрх, үүргийг танилцуулж Гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан нөхцөл, болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэрт өртсөн үед амь насаа хэрхэн хамгаалах, найз нөхөд, хөршдөө хэрхэн туслах, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл ашиглах, талаар мэдлэг олголоо. Сургалтын талаар чөлөөтэй ярилцаж, сургалттай холбоотой асуулт, хариултын тэмцээн зохион байгууллаа.

scroll to top