БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

viber_image_2023-03-12_22-51-42-748.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 02 дугаар албан даалгаврыг үндэслэн сумын Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгчийн “Ажлын хэсэг томилох тухай” захирамжийн хүрээнд ажлын хэсгийн гишүүд, хийж гүйцэтгэх ажил, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ. Хурлын үер “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top