ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

unnamed-1.jpg

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын  1 дүгээр багт байрлах  “Хэнтий Номин” салбарын ажилтан, алба  хаагчдад 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 32 дугаар ангийн 4 дүгээр салаа, тархалтын сургуулийг зохион байгууллаа.

Энэхүү дадлага сургалтын зорилго нь ажилтан, алба хаагчдад аврах ажиллагааны мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх, болон гал унтраагуур хэрхэн ашиглах, бэлэн байдлаа хангах  талаар танхимын болон дадлага хосолсон  сургалт зохион байгуулж,  26 ажилтан, алба хаагчдыг хамруулсан байна.   

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top