ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧДЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА

NUUR888.jpg

Онцгой байдлын газрын дарга, дэд  хурандаа Ж.Эрдэнэбат  тус газрын салбар, нэгж, алба хаагчдын 2021 оны  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, 2021 оны ажилд нь амжилт хүслээ.

scroll to top