“МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨВ”-ИЙН НЭГ ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН АНГИД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АНГИЛЛЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

123536037_2747928542147174_7312217122046661993_n.jpg

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох зорилгоор “Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төв” нэг жилийн насанд хүрэгчдийн ангийн 47 суралцагсдад 2020 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 18:00  цагт 1 цагийн  танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Уг сургалтанд хамрагдсан суралцагсад гал түймэр, гамшиг ослоос өөрийгөө хамгаалах, ахуйн орчинд гал түймэр үүсгэхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах аргад суралцаж, гал унтраагуул ашиглах дадлагад биеэр оролцлоо. / Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, яндангаа хөөлье 60ш тараах материал тараасан/

БОР-ӨНДӨР СУМ ДАХЬ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

scroll to top