ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

nuur-1.jpg

Бор-Өндөр сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу алба хаагчдын өдөр тутамын хувцас, хээрийн хувцас, ёслол албаны хувцсанд үзлэг,  хийлээ.

Хувцасны үзлэгийн зорилго нь алба хаагчдын хувцасны хангалт, эдэлгээний хугацаа, олгогдсон хувцас хэрэглэлийг дүрмийн дагуу хэрэглэж байгаад хяналт тавих зорилгоор зохион байгуулагдлаа.

Бор-Өндөр сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс

scroll to top