ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

104774021_1436375679905709_8499545146096281745_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Улсын Их Хурал, орон нутгийн ээлжит сонгуулийн санал авах барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Энэхүү шалгалтын гол зорилго нь сонгууль явуулах, санал авах барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршиж байгаа юм.

Бор-Өндөр сум дахь Онцгой байдлын хэлтэс

scroll to top