Улсын их хурал, орон нутгийн ээлжит сонгуулын санал авах байранд гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ

Untitled.png

ОБЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас ажлын 4 хэсэг томилогдож 21 сумын 32 сонгуулийн санал авах байранд хяналт шалгалтыг хийж Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм дүрмийг зөрчсөн 63 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 58 зөрчлийг арилгуулан 5 зөрчлийг арилгуулахаар Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн Албан мэдэгдэл хүргүүллээ.

Сонгуулийн санал авах байруудад хийгдэж буй хяналт шалгалт явц одоогийн байдлаар 84,6 %-тай хийгдэж байна.

scroll to top