WHAT3WORDS БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ БАЙРШЛЫН СИСТЕМИЙГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА

1-1-1-6vhehpdgnqs2481btcc454s8tfmraz8kiyd7tqppnb4-6vhmbp7tcd5602j7jpiyfo030rlm67oom1bpoxdh1kw.jpg

Тус системийг  хэрхэн хэвшүүлэх, ашиглах талаар Гамшгийн шуурхай удирдалгын газраас цахим сургалтаар “What3Words” системийг ашиглан дуудлагаар ирүүлсэн 3 үгээр хэрхэн байршлыг тогтоож ажиллах талаар мэдээлэл өглөө.

Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр аливаа аюул, ослын голомтыг шуурхай тогтоож, эрэн хайх, аврах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах боломж бүрдэх юм

ОБЕГ, БҮСИЙН ТӨВҮҮД, АЙМАГ ОРОН НУТГИЙН ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АНГИ САЛБАРУУДЫН 3 ҮГТ ХАЯГ

scroll to top