ХЭНТИЙ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТ ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Zurag-69-1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу ОБЕГ-ын Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга, хурандаа Б.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газарт 2020 оны 02-р сарын 02-ны өдрөөс иж бүрэн шалгалтыг эхлүүлэн ажиллаж байна.

scroll to top