ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

76751464_2465042590401077_7243659629731774464_o.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/338 дугаар тушаалын дагуу ОБЕГ-ын Бодлого зохицуулалт хамтын ажиллагааны газрын дарга хурандаа Л.Өлзийбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газар, Улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн Шар талын цэгийн бараа материалын хадгалалт хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, зарцуулалт болон үйл ажиллагаатай танилцаж 2019 оны үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, алба хаагчдын мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top