Хэнтий аймаг Онцгой байдлын газар харилцах Утас-70563024, 70562111
Факс-70563024,
Имэйл:hentii@nema.gov.mn

ОБГ-ын 3 үгт хаяг:https://w3w.co/элсэрхэг.арга.мөнгөлөг

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУА 32-р ангийн 3 үгт хаяг-
ГТУА 42-р ангийн 3 үгт хаяг-///хэрэглүүр.оршиж.санаагаа
ГТУА 49-р ангийн 3 үгт хаяг-///айлдагч.хөгжив.тэнцлээ