.jpg

СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС, БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРТ “ОСЛЫН ҮЕИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО”, “ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын…

001.jpg

БАРУУН БҮСИЙН СУМДЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИУДЫН ДУНД “АВРАГЧ-2023”, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД “ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ – 2023” ТЭМЦЭЭН ТУС ТУС ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын гамшгаас…

346130735_627129175986424_2860750160268736458_n.jpg

ЗҮҮН БҮСИЙН СУМДЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИУДЫН ДУНД “АВРАГЧ-2023”, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД “ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ – 2023” ТЭМЦЭЭН ТУС ТУС ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын гамшгаас…

Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ